Notulen

Op deze pagina vindt u de notulen van onze vergaderingen, waarin de belangrijkste beslissingen en discussies worden gedocumenteerd. We plaatsen de notulen online om transparantie te bevorderen, zodat u op de hoogte blijft van wat er besproken en besloten wordt in de dorpsraad.

Notulen 2024

Oudere notulen