Missie

De Dorpsraad Oosthuizen heeft de volgende missie geformuleerd.

“De Dorpsraad heeft tot doel de belangen voor de inwoners van de dorpskern Oosthuizen binnen de gemeente Edam-Volendam te behartigen.”

Visie

In onderstaande visie leest u hoe de Dorpsraad de belangenbehartiging denkt te bereiken. De Dorpsraad Oosthuizen behartigt op de volgende wijze de belangen van de inwoners van Oosthuizen:

  • Dit gebeurt nadat een inwoner een melding heeft gedaan of via het sturen van een e-mail, of telefonisch of in een persoonlijk gesprek. Altijd hoort deze inwoner wat het resultaat was.
  • De Dorpsraad behandelt een aantal onderwerpen via werkgroepen. In een werkgroep zitten diverse leden vanuit hun interesse, een deskundige proberen wij hierin ook te laten plaatsnemen. Het aantal werkgroepen kan variëren, afhankelijk van de actualiteit. Een werkgroep rapporteert aan het bestuur.
  • De behaalde resultaten / rapporten worden in het bestuur besproken. Het bestuur beslist dan of dit ter informatie of met een verzoek naar het College van Burgemeester & Wethouders en de gemeenteraad van Edam-Volendam wordt gestuurd.
  • De Dorpsraad houdt zich het recht voor ook gevraagd of ongevraagd advies uit te brengen.
  • Jaarlijks legt de Dorpsraad aan de inwoners verantwoording af via de jaarvergadering.
  • Met de inwoners en alle instanties onderhoudt de Dorpsraad goede contacten en waar nodig geregeld overleg.