Over ons

Evert Hogenes

Ik ben Evert Hogenes, geboren op Sloterdijk op de boerderij genaamd Oost-Indië. Sinds 2017 woon ik in Oosthuizen. Hiervoor heb ik 61 jaar aan de Oostdijk in de Beemster gewoond op boerderij Veldzicht.
Hier heb ik een agrarisch bedrijf gevoerd met bloembollen en Limousin vee.

Als nevenwerkzaamheid werk ik reeds 27 jaar als agrarisch schade expert voor diverse verzekeraars. De Dorpsraad heeft mij gevraagd om voorzitter te worden om de vergaderingen te leiden en een aanspreekpunt te zijn tussen gemeente en bewoners in dit mooie en rustige dorp Oosthuizen.

Wilma Kersbergen

Mijn naam is Wilma Kersbergen, geboren in 1960 en in 1988 naar Oosthuizen gekomen. Getrouwd met Ronald en moeder van 3 zoons in de leeftijd 32, 28 en 26 jaar.

Vele zullen mij ’s middags wel eens door het dorp hebben zien fietsen als ik de middagkrant bezorg. Daardoor ben ik , denk ik ook een makkelijk aanspreekpunt voor de bewoners. Mijn hobby’s zijn wenskaarten maken en spelletjes op de computer spelen.

Nelly van den Berg-de Wit

Ik ben Nelly van den Berg, vanuit het zuiden des lands vertrokken naar de Zeevang en sinds 1990 woonachtig in Oosthuizen. De reden dat ik lid ben geworden van de Dorpsraad is dat ik meer en actief betrokken wil zijn bij ons mooie dorp. Onderwerpen als de bouw van de MFA en de fusie interesseerden mij. Nu we een grotere gemeente zijn geworden vind ik het heel belangrijk, dat de korte lijnen tussen burger en gemeentebestuur worden gewaarborgd. Daar draag ik als lid van de Dorpsraad graag mijn steentje aan bij.

Ans Bijleveld-Haan

Karin Borsch

Waarom ben ik actief betrokken bij onze Dorpsraad, zou de vraag kunnen zijn.Een kort antwoord zegt naar mijn mening alles: “Een stuk maatschappelijk betrokkenheid kan geen kwaad“. Je kan hier namelijk door zorgen dat bepaalde probleempjes worden opgepakt en opgelost.

Een mooi voorbeeld hiervan is onze Whatsappgroep van de Buurtpreventie/Burgerwacht. Via deze Whatsappgroep geven de bewoners die hierbij zijn aangesloten aan elkaar verdachte situaties door. De coördinator hiervan werkt bij de politie en speelt deze berichten door aan de Meldkamer van de politie en deze stuurt meteen een politieauto naar de locatie als dit nodig is. Al heel wat onveilige situaties/inbraken zijn hierdoor voorkomen en zijn zelfs inbrekers opgepakt. Mede door de dorpsraad wordt hier meer bekendheid aan gegeven.

Als een bewoner in Oosthuizen aan mij zijn/haar 06-nummer doorgeeft, zorg ik ervoor dat deze in de Whatsappgroep wordt opgenomen. Via de Dorpsraad zijn door de gemeente op alle toegangswegen de bekende Whatsapp waarschuwingsbordjes geplaatst om de lieden, die van plan zijn in Oosthuizen iets te ondernemen, te waarschuwen dat op hen wordt gelet.

Informatie over de buurtpreventie in Edam-Volendam-Zeevang vindt u op Facebook, zie: Whatsapp Buurtpreventie gemeente Edam-Volendam-Zeevang.

Herman Aberkrom

Margreet van Rijswijk

Mijn naam is Margreet van Rijswijk-Vink, geboren in Warder en sinds 1960 woonachtig in Oosthuizen, eerst aan het Oosteinde en tegenwoordig woon ik in de Veenmoslaan. 

Van 1999 tot 1 oktober 2021 heb ik met veel plezier bij de Gemeente Zeevang (sinds de fusie EdamVolendam) gewerkt op de afdeling Algemene Zaken (Bouwen, Wonen en Zorg). Ik heb me aangemeld bij de Dorpsraad, omdat het ik leuk vind mee te denken over het wel en wee van ons mooie dorp.

Mijn hobby’s zijn amateurtoneel en theater. Ik speel elk voorjaar mee in een voorstelling bij Toneelgroep Burgernut Oosthuizen. Ik zit ook in het Bestuur van Burgernut en vervul de functie van secretaris.

Ted Landaal

Sinds 1990 woon en werk ik in Oosthuizen, eind 2021 ben ik met pensioen gegaan na ruim 30 jaar met veel plezier werken als huisarts.

Ik ben opgegroeid in Amstelveen en heb gestudeerd in Amsterdam.

Samen met Olga blijf ik graag in Oosthuizen wonen en wil me nuttig te maken voor de dorpsraad. Mijn grote wens is dat de huisartsenpraktijk Oosthuizen nog eens naar het oude gemeentehuis kan verhuizen!

Verder ben ik nog adviseur van de seniorenraad in Edam-Volendam, de seniorenraad denkt met van alles mee en er valt over heel veel zaken wat te zeggen. De ouderen zorg met de huidige vergrijzing zal steeds meer aandacht vergen.

Daarnaast ben ik diaken bij de protestantse gemeente Zeevang/Oudendijk, de saamhorigheid van de kerk spreekt me erg aan, alleen jammer dat er zo weinig jongeren naar de kerk komen.

Gerrit Kuijper

Mijn naam is Gerrit Kuijper en woon al 53 jaar in Oosthuizen. Na mijn werkzame leven ben ik vrijwilligerswerk gaan doen bij Le Champion, kampeerverenigingen en andere clubs. Mijn hobby ligt bij het kamperen met de senioren kampeerclub. Ik ben actief bij de Historische Vereniging, vrijwilliger bij het repair café en zit in de werkgroep AED. Door mijn maatschappelijke betrokkenheid heb ik mij ook bij de Dorpsraad aangesloten. En daar voor zit ik in de Werkgroepen Verkeer en Openbare Ruimte en Groen en ben betrokken bij de Seniorenraad.